Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
20

I C 502/23

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Data orzeczenia: 2024-04-17

Data publikacji: 2024-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 502/23 upr. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 18 lipca 2023 r. /koperta – k. 35/ powód Ł. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) w D. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 10 410 zł, tytułem zapłaty w tym: - kwoty 1000 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 3 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty; - kwoty 7342,61 zł tytułem zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego wraz z od
Czytaj więcej»

II K 452/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-03-29

trafność 100%

Sygn. akt II K 452/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Kozienicach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Lech Wiśniewski Protokolant: st. sekr. sądowy L. S. w obecności Prokuratora Przemysława Niemkiewicza po rozpoznaniu dnia 28 grudnia 2015 r. sprawy przeciwko P. O. s. J. i U. z domu L. ur. (...) w L. oskarżonego o to, że: w dniu 11 maja 2014roku w msc. H. gm. K. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. G. do nieko
Czytaj więcej»

II K 408/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 408/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Kozienicach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Lech Wiśniewski Protokolant: st. sekr. sądowy L. S. w obecności Prokuratora Joanny Żak po rozpoznaniu dnia 21 grudnia 2015 r. sprawy przeciwko M. S. s. J. i G. z domu W. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 28 lipca 2015 roku w miejscowości M. gm. G., kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki D. (...) o nr rej. (...) ,
Czytaj więcej»

I Ns 325/23

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Data orzeczenia: 2023-09-26

Data publikacji: 2024-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 325/23 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2023 r. Sąd Rejonowy w Kozienicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Marcin Wronka Protokolant: stażysta Aleksandra Wit po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2023 r. w Kozienicach sprawy z wniosku A. K. z udziałem M. K. zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą postanawia: oddalić wniosek. sędzia Marcin Wronka
Czytaj więcej»

II K 39/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Sygn. akt II K 39/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Kozienicach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Lech Wiśniewski Protokolant: st. sekr. sądowy L. S. w obecności Prokuratora Joanny Żak po rozpoznaniu dnia 9 marca 2016 r. sprawy M. P. s. E. i G. z domu G. ur. (...) w G. oskarżonego o to, że: w dniu 28 grudnia 2015roku w S. gm. G. będąc w stanie nietrzeźwości 0,37 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu kierował w ruchu lądowym s
Czytaj więcej»

I C 502/23

wyrok

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Data orzeczenia: 2024-03-21

Data publikacji: 2024-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 502/23 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2024 roku Sąd Rejonowy w Kozienicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ewa Włoch-Tutak Protokolant: sekretarz sądowy Adrianna Borowiecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2024 roku w K. sprawy z powództwa Ł. K. prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą (...) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Ł. K. p
Czytaj więcej»

I C 643/23

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Data orzeczenia: 2023-11-13

Data publikacji: 2024-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 643/23 POSTANOWIENIE Dnia 13 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy w Kozienicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Anna Miłosz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2023 r. w Kozienicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa I. N. przeciwko D. R. o zapłatę postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. oddalić wniosek powoda I. N. o zasądzenie kosztów procesu. sędzia Anna Miłosz Z/ 1. odnotować. 2. odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powoda- bez pouczen
Czytaj więcej»

I C 643/23

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Data orzeczenia: 2023-12-05

Data publikacji: 2024-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 643/23 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 13 listopada 2023 r. – w zakresie punktu 2 (drugiego) tegoż postanowienia – oddalającego wniosek powoda o zasądzenie kosztów procesu Pozwem z dnia 14 września 2023 r. /koperta – k. 18/ powód I. N. wniósł o zasądzenie od pozwanej D. R. kwoty 25.683 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów pogrzebu – ojca pozwanej oraz zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu, w tym
Czytaj więcej»

I C 588/23

wyrok

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Data orzeczenia: 2024-02-29

Data publikacji: 2024-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 588/23 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2024 roku Sąd Rejonowy w Kozienicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Ewa Włoch-Tutak Protokolant: sekretarz sądowy Adrianna Borowiecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lutego 2024 roku w K. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko T. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. K. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzi
Czytaj więcej»

I C 552/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 552/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kozienicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Fikus Protokolant: stażysta Dorota Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2015 roku w K. sprawy z powództwa R. D. przeciwko K. P. o zapłatę I Oddala powództwo. II Oddala wniosek o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu. SSR Beata Fikus Sygn. akt I C 552/15 UZASADNIENIE Pozwem
Czytaj więcej»