Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 452/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kozienicach z 2015-12-28

Sygn. akt II K 452/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Kozienicach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Lech Wiśniewski

Protokolant: st. sekr. sądowy L. S.

w obecności Prokuratora Przemysława Niemkiewicza

po rozpoznaniu dnia 28 grudnia 2015 r.

sprawy przeciwko P. O. s. J. i U. z domu L. ur. (...) w L.

oskarżonego o to, że: w dniu 11 maja 2014roku w msc. H. gm. K. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 950zł poprzez wprowadzenie go w błąd w ten sposób, że na portalu internetowym (...).pl wystawił ogłoszenie sprzedaży telefonu iPhone 5 nie mając zamiaru wywiązać się z transakcji , podając do wpłaty numer swojego rachunku bankowego na który pokrzywdzony dokonał wpłaty pieniędzy

tj. o przestępstwo z art.286§1kk

Stosując na podst. art.4§1kk wobec oskarżonego kodeks karny w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015r.;

I. Oskarżonego P. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art.286§1kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II. Na podstawie art.69§1 i 2 k.k. i art.70§1pkt1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec P. O. ustalając okres próby na lat 3(trzy).

III. Na podst. art.72§2kk zobowiązuje P. O. do naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę P. G. kwoty 950 /dziewięćset pięćdziesiąt/ złotych.

IV. Zasądza od oskarżonego P. O. na rzecz Skarbu Państwa tytułem kosztów sądowych 250/ dwieście pięćdziesiąt/ złotych.

Sygn. akt IIK 452/15

UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił, że 11.05.2014r. P. O. zamieszkały w H. na portalu internetowym eBay”.pl wystawił ogłoszenie sprzedaży telefonu iPhone podając do wpłaty numer swojego rachunku bankowego. Wiadomość tą odczytał P. G. zamieszkały w K. i będąc zainteresowany kupnem telefonu wpłacił na podane konto kwotę 950złotych. P. O. faktycznie nie posiadał telefonu, który wystawił do sprzedaży i wezwanie do zakupu wystawił tylko w celu zdobycia środków pieniężnych, których wtedy mu brakowało.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyjaśnień P. O., zeznań P. G., dokumentów w postaci wydruków internetowych i informacji z (...).

P. O. przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i wyjaśnił zgodnie z ustalonym stanem faktycznym. Zadeklarował również chęć spłaty pokrzywdzonemu poniesionej szkody.

wyjaśnienia oskarżonego są niewątpliwie prawdziwe albowiem znajdują one potwierdzenie w dowodach zebranych w sprawie, a P. O. przez to, ze świadomie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 950złotych popełnił przestępstwo opisane w art.286§1kk.

wymierzając kary jako okoliczności obciążające Sąd wziął pod uwagę społeczną szkodliwość czynu wynikającą z nagminności tego typu przestępstw, a jako okoliczności łagodzące wzięto pod uwagę dotychczasową niekaralność i skruchę okazana przez oskarżonego. Mając na uwadze postawę oskarżonego, który zrozumiał, że źle postępował Sąd uznał, iż istnieją warunki do warunkowego zawieszenia wymierzonej mu kary 10 miesięcy pozbawienia wolności gdyż istnieją perspektywy, że więcej przestępstw nie popełni.

Na podst.art.72§2kk zobowiązano P. O. do naprawienia szkody w całości .

Z urzędu należy zauważyć, iż w zobowiązaniu tym nie podano daty spłaty do czego obliguje ten przepis co będzie można u8zupełnic w postępowaniu odwoławczym.

O kosztach Sąd orzekł na podst. art.626kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wysocka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kozienicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Lech Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: