Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 408/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kozienicach z 2015-12-21

Sygn. akt II K 408/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Kozienicach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Lech Wiśniewski

Protokolant: st. sekr. sądowy L. S.

w obecności Prokuratora Joanny Żak

po rozpoznaniu dnia 21 grudnia 2015 r.

sprawy przeciwko M. S. s. J. i G. z domu W. ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że: w dniu 28 lipca 2015 roku w miejscowości M. gm. G., kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki D. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,32 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc już wcześniej skazanym prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Kozienicach sygn. VIK 362/06 i Sądu Rejonowego w Łańcucie sygn. akt IIK 333/12 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

tj. o przestępstwo z art.178a§1i4kk

I. Oskarżonego M. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art.178a§ 4 k.k. wymierza mu karę 4/czterech/ miesięcy pozbawienia wolności.

II. Na podstawie art.42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego M. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym dożywotnio.

III. Na podstawie art. 43a§ 2 kk orzeka od oskarżonego M. S. świadczenie pieniężne w kwocie (...) (dziesięć tysięcy) zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

IV. Zwalnia oskarżonego M. S. od ponoszenia kosztów sadowych, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IIK 408/15

UZASADNIENIE

Na podstawie zebrane po w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił, iż w dniu 28.07.2015r. M. S. spożył większą ilość alkoholu, a następnie posiadanym samochodem marki D. (...) jechał przez miejscowość M.. Na skutek swojego stanu nie zachował należytego toru jazdy i na zakręcie w lewo wyjechał z jezdni do rowu w wyniku czego samochód przekoziołkował i stanął następnie na kołach. Zdarzenie to obserwowali jadący z naprzeciwka T. Z. (1) i P. W., którzy powiadomili o zdarzeniu policję i pogotowie, a następnie pomogli oskarżonemu opuścić samochód. M. S. po opuszczeniu samochodu poprosił mieszkającego po sąsiedzku H. G. by pomógł mu wyciągnąć samochód z rowu przy pomocy ciągnika co H. G. zrobił i zaholował samochód na swoją posesję. W tym czasie przyjechała policja, która, która przebadała oskarżonego urządzeniem alkometr. Badanie wykazało, Ze oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości. Następnie M. S. został przewieziony do szpitala rejonowego z uwagi na doznane obrażenia. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań świadków: H. G., P. W., T. Z. (2), J. L., protokołów użycia urządzenia do badania stanu trzeźwości, opinia z przeprowadzonych badan krwi.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i wyjaśnił, że krytycznego dnia spożywał większą ilość alkoholu i nie pamięta czy jeździł następnie samochodem ponieważ świadomość odzyskał dopiero w czasie pobytu w szpitalu gdzie przywiozła go karetka pogotowia. W świetle zebranego materiału wina oskarżonego nie budzi żadnych wątpliwości albowiem wskazują na nią zarówno powiązane ze sobą zeznania świadków jak protokoły badania oskarżonego na stan trzeźwości. Z zeznań świadków T. Z. (1) i P. W. wynika, ze oskarżony jechał samochodem, który wpadł do rowu i prowadził samochód osobiście gdyż innych osób w samochodzie nie było. Potwierdza to świadek H. G., który wyciął samochód z rowu i który co istotne oświadczył, że oskarżony od momentu wypadku aż do przybycia policji nie spożywał alkoholu, a tym samym musiał go spożyć jeszcze przed podjęciem jazdy samochodem gdyż przybyli na miejsce wypadku policjanci stwierdzili urządzaniem do badania stanu trzeźwości, że M. S. jest nietrzeźwy. Stan nietrzeźwości oskarżonego nie budzi wątpliwości albowiem został potwierdzony następnie opinią z przeprowadzonych badań chemicznych jego krwi. w tym stanie rzeczy fakt popełnienia przez oskarżonego przestępstwa z art.178a§1i4kk czyli prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie budzi wątpliwości. M. S. był już wcześniej skazany prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Kozienicach wydanym w sprawie VIK 362/06 i Sądu Rejonowego w Łańcucie sygn. IIK 333/12 za takie samo przestępstwo, a zatem przestępstwo popełnił w warunkach opisanych w art.178a§4kk.

Wymierzając kare jako okoliczności obciążające Sąd wziął pod uwagę wysoką społeczną szkodliwość czynu wynikającą z nagminności tego typu przestępstw i uprzednią karalność oskarżonego za różnego rodzaju przestępstwa.

Jako okoliczności łagodzące Sąd wziął pod uwagę trudna sytuację rodzinna oskarżonego, który utrzymuje żonę i dzieci.

Mając na uwadze wyżej wym8ienione okoliczności łagodzące i obciążające Sąd uznał, iż kara pozbawienia wolności w wymiarze 4 miesięcy, a więc w dolnej granicy zagrożenia jest karą adekwatną do stopnia jego zawinienia.

Na podst. art.42§3kk orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a na podst. art.43a§2kk orzeczono świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarne j.

Mając na uwadze sytuację materialna oskarżonego i obciążenie wysokim świadczeniem pieniężnym Sąd na podst. art.624kpk zwolnił go od kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wysocka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kozienicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Lech Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: