Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 350/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kozienicach z 2015-12-28

Sygn. akt II K 350/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Kozienicach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Lech Wiśniewski

Protokolant: st. sekr. sądowy L. S.

w obecności Prokuratora Przemysława Niemkiewicza

po rozpoznaniu dnia 28 grudnia 2015 r.

sprawy przeciwko G. K. s. J. i H. z domu W. ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że: w dniu 10 czerwca 2015roku w miejscowości Z. gm. G. będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości kierował motorowerem marki ROMET o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 2,87 promila alkoholu we krwi w ruchu lądowym przy czym nie zastosował się do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych jednośladowych orzeczonego prawomocnym wyrokiem IIK 862/13 Sądu Rejonowego w Kozienicach

tj. o przestępstwo z art.178a§1i4kk

Stosując na podst. art.4§1kk wobec oskarżonego kodeks karny w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015r.;

I. Oskarżonego G. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art.178a§1 i 4 k.k. przyjmując za podstawę skazania art.178a§4kk skazuje go na karę 7/siedmiu/ miesięcy pozbawienia wolności przy czym wykonanie tej kary na podst. art.69§1,2 i 4 kk i art.70§1pkt1kk warunkowo zawiesza ustalając okres próby na lat 3/trzy/.

II. Na podstawie art.42§2 kk orzeka wobec oskarżonego G. K. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 5 /pięciu /.

III. Na podstawie art. 49§2 kk orzeka od oskarżonego G. K. świadczenie pieniężne w kwocie (...) (dziesięć tysięcy) zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

IV. Zwalnia oskarżonego G. K. od kosztów sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IIK 350/15

UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił, że G. K. w dniu 10.06.2015r. spożywał z kolegami alkohol, a następnie postanowił wrócić do domu posiadanym motorowerem marki R. (...). W czasie jazdy przez miejscowość Z. zjechał z jezdni i wpadł do rowu .W tym czasie nadjechał radiowóz policji i policjanci dokonali badania oskarżonego urządzeniem elektronicznym do badania stanu trzeźwości. Badanie wykazało, że oskarżony znajdował się wstanie nietrzeźwości. Następnie oskarżony został przewieziony do szpitala gdzie pobrano mu krew. Z opinii wynikało, iż znajdował się on w stanie nietrzeźwości 2,87 mg/l. Oskarżony wcześniej był już skazany za takie samo przestępstwo wyrokiem Sądu Rejonowego w Kozienicach w sprawie IIK 872/13.

G. K. przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i wyjaśnił zgodnie z ustalonym stanem faktycznym. Wyjaśnił również iż poddał się stacjonarnemu leczeniu z powodu uzależniania alkoholowego, alkohol przestał spożywać i nadal leczy się przeciwalkoholowo.

wina oskarżonego w zakresie popełnienia zarzucanego mu czynu nie budzi żadnej wątpliwości .

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu podając, iż jechał nietrzeźwy motorowerem, a jego przyznanie znajduje oparcie w zeznaniach świadków Ł. S., P. J., protokołach ze stanu badania trzeźwości i opiniach z tego zakresu.

Prowadząc motorower czyli pojazd mechaniczny po drodze publicznej mimo uprzedniego prawomocnego skazania za takie samo przestępstwo oskarżony popełnił czyn z art.178a§1i4kk.

Wymierzając karę jako okoliczności obciążające Sąd wziął pod uwagę wysoki stan nietrzeźwości oraz społeczne niebezpieczeństwo czynu wynikające z nagminności tego typu zdarzeń.

Jako okoliczności łagodzące Sąd wziął pod uwagę trudna sytuacje rodzinną oskarżonego , który utrzymuje żonę i dwoje dzieci. Wzięto również pod uwagę, iż prowadzi on ustabilizowany tryb życia, pracuje, a nadto fakt, że oskarżony zrozumiał swoje dotychczasowe złe postępowanie i podjął stacjonarne leczenie przeciwalkoholowe, które nadal kontynuuje i nie nadużywa alkoholu. Sąd rozważał kwestię warunkowego zawieszenia wykonania kary albowiem na podst. art.4§1kk zastosował przepisy kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015r. i uznał, że okoliczności łagodzące, a w szczególności podjęte przez oskarżonego leczenie wskazują, iż istnieje uzasadnione przypuszczenie, że oskarżony więcej nie popełni przestępstw. wpłynęła też na to jego sytuacja rodzinna. Okres próby powstrzyma oskarżonego i będzie działa l na niego wychowawczo. Na podst. artr.42§2kk orzeczono wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, a na podst. art.49§2kk orzeczono świadczenie pieniężne w kwocie 10000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

O kosztach Sąd orzekł na podst. art.624kpk mając na uwadze sytuację materialną oskarżonego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wysocka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kozienicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Lech Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: