Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 39/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kozienicach z 2016-03-09

Sygn. akt II K 39/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 marca 2016r.

Sąd Rejonowy w Kozienicach II Wydział Karny

w składzie: Przewodniczący: SSR Lech Wiśniewski

Protokolant: st. sekr. sądowy L. S.

w obecności Prokuratora Joanny Żak

po rozpoznaniu dnia 9 marca 2016 r.

sprawy M. P. s. E. i G. z domu G. ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że: w dniu 28 grudnia 2015roku w S. gm. G. będąc w stanie nietrzeźwości 0,37 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...)

tj. o czyn z art.178a1kk

1.Oskarżonego M. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podst. art.178a§1kk w zw. z art.33§1i3kk skazuje go na karę grzywny w wymiarze 100 /stu/ stawek dziennych po 10 /dziesięć/ złotych każda stawka.

2. Na podst. art.42§2kk orzeka wobec M. P. środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 /trzech/ lat, na podst. art.63§4kk zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 28.12.2015r. do dnia 09.03.2016r.

3. Na podst. art.43a§2kk orzeka od M. P. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 5000 /pięć tysięcy/ złotych.

4. Zwalnia oskarżonego M. P. od kosztów sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IIK 39/16

UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił, iż w dniu 27.12.2015r. w godzinach wieczornych M. P. spożywał alkohol w postaci piwa. Po kłótni z zoną postanowił przejechać się samochodem by nie przebywać w domu i jechał swo0im samochodem V. (...) przez miejscowość S.. W czasie jazdy został zatrzymany do kontroli przez funkcjonariuszy policji. Badanie urządzeniem elektronicznym do badania stanu trzeźwości wykazało, iż jest on w stanie nietrzeźwości 0,37 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyjaśnień M. P., zeznań świadka A. K. i T. D. oraz protokołów badania stanu trzeźwości.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i wyjaśnił zgodnie z ustalonym stanem faktycznym.

Sąd zważył:

W świetle zebranego materiału dowodowego wina oskarżonego w zakresie popełnienia zarzucanego mu przestępstwa nie budzi wątpliwości. M. P. przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, podając, iż faktycznie z w nocy z 27/28.12.2015r. po spożyciu alkoholu w postaci piwa prowadził samochód osobowy drogom publiczną i został zatrzymany do kontroli przez policjantów, którzy poddali go badaniu. Wyjaśnienia oskarżonego nie budzą wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy albowiem znajdują oparcie w zeznaniach świadków policjantów, którzy zatrzymali go do kontroli jak również w protokołach z przebiegu badan stanu trzeźwości. Zauważyć należy, iż urządzenie posiadało aktualne świadectwo wzorcowania , a zatem wynik badania jest rzetelny. Tym samym należy uznać, że M. P. prowadził samochód osobowy drogą publiczną w stanie nietrzeźwości i tym samym popełnił o przestępstwo opisane w art.178a§1kk.

Wymierzając kare jako okoliczności obciążające Sąd wziął pod uwagę społeczna szkodliwość czynu wynikającą z nagminności tego rodzaju przestępstw na tutejszym terenie a jako okoliczności łagodzące wzięto pod uwagę sytuację rodzinną M. P. i fakt, że nie był wcześniej kary za przestępstwa komunikacyjne jak również niewielki stopień nietrzeźwości.

Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd uznał, ze kara samoistnej grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka jest karą adekwatna do stopnia zawinienia zwłaszcza, że jest powiązana z surowymi środkami karnymi w postaci 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i świadczeniem pieniężnym w kwocie 5000 złotych orzeczonym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Mając na względzie sytuację majątkową i rodzinną na podsty.art.624kpk zwolniono go od kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wysocka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kozienicach
Data wytworzenia informacji: